mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

25°/

30°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

79 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

26 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

1.16

Hiện tại
mưa vừa
Độ ẩm 77 %

mưa vừa

25° / 

30°

CN 19/05
mưa vừa
Độ ẩm 72 %

mưa vừa

24° / 

32°

T2 20/05
mưa cường độ nặng
Độ ẩm 82 %

mưa cường độ nặng

23° / 

29°

Thời tiết