sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

20°/

21°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

94 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

2.5 km

Gió tại Hà Nội
Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

20 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0.54

Hiện tại
mưa nhẹ
Độ ẩm 90 %

mưa nhẹ

20° / 

21°

T3 07/02
mưa nhẹ
Độ ẩm 83 %

mưa nhẹ

20° / 

23°

T4 08/02
mưa nhẹ
Độ ẩm 89 %

mưa nhẹ

21° / 

22°

Thời tiết