mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

25°/

33°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

7 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

25 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0.46

Hiện tại
mưa nhẹ
Độ ẩm 73 %

mưa nhẹ

25° / 

33°

T3 26/09
mưa nhẹ
Độ ẩm 76 %

mưa nhẹ

24° / 

28°

T4 27/09
mưa vừa
Độ ẩm 87 %

mưa vừa

24° / 

26°

Thời tiết