bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

26°/

36°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

49 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

24 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

2.3

Hiện tại
mưa vừa
Độ ẩm 52 %

mưa vừa

26° / 

36°

T5 08/06
mưa nhẹ
Độ ẩm 68 %

mưa nhẹ

27° / 

35°

T6 09/06
mưa vừa
Độ ẩm 91 %

mưa vừa

26° / 

28°

Thời tiết