mưa phùn

26°

mưa phùn

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

25°/

38°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

100 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

1.9 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

26 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0.31

Hiện tại
mây cụm
Độ ẩm 59 %

mây cụm

25° / 

38°

CN 21/04
mây đen u ám
Độ ẩm 68 %

mây đen u ám

26° / 

33°

T2 22/04
mưa nhẹ
Độ ẩm 76 %

mưa nhẹ

25° / 

31°

Thời tiết