mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

20°/

23°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

8 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

17 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0

Hiện tại
mây đen u ám
Độ ẩm 68 %

mây đen u ám

20° / 

23°

T6 31/03
mưa nhẹ
Độ ẩm 82 %

mưa nhẹ

20° / 

23°

T7 01/04
mưa nhẹ
Độ ẩm 75 %

mưa nhẹ

22° / 

29°

Thời tiết