Thời tiết Xã Thái Long - Thành Phố Tuyên Quang theo giờ

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

85%

T5 29/02
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

91%

T6 01/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thái Long - Thành Phố Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Xã Thái Long

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

21°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thái Long