Thời tiết Xã Côn Lôn - Huyện Na Hang theo giờ

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

95%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

96%

T3 27/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Côn Lôn - Huyện Na Hang trong 12h tới

Thời tiết Xã Côn Lôn

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

17°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Côn Lôn