Thời tiết Xã Xuân Lập - Huyện Lâm Bình theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

94%

T2 26/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.05 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

96%

T3 27/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Lập - Huyện Lâm Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Lập

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

16°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Lập