Dự báo thời tiết Xã Khuôn Hà - Huyện Lâm Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  3.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  4.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Khuôn Hà - Huyện Lâm Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Khuôn Hà - Huyện Lâm Bình 5 ngày tới

Thời tiết Xã Khuôn Hà

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Khuôn Hà