Thời tiết Xã Hồng Quang - Huyện Lâm Bình theo giờ

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

75%

T7 02/03
Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

78%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.6

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng Quang - Huyện Lâm Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Hồng Quang

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

15°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

UV

1.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồng Quang