Dự báo thời tiết Huyện Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  6.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Duyên Hải - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Duyên Hải

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Duyên Hải