Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.6°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.9%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  14.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.8%
 • Lượng mưa
  5.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Công Tây

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Công Tây