Dự báo thời tiết Tiền Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:50 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:50 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:49 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:48 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:48 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:47 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiền Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Tiền Giang 10 ngày tới

Thời tiết Tiền Giang

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:50

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tiền Giang