Dự báo thời tiết Huyện Hà Trung - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.7%
 • Lượng mưa
  3.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T2 06/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.2%
 • Lượng mưa
  0.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T3 07/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  1.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  3.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hà Trung - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hà Trung - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hà Trung

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.68 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.11

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hà Trung