Dự báo thời tiết Huyện Hà Trung - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:45
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.9%
 • Lượng mưa
  2.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hà Trung - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hà Trung - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hà Trung

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

10.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hà Trung