Dự báo thời tiết Ninh Thuận 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
6.81 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
7.06 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
7.3 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Thuận 20 ngày tới


Lượng mưa Ninh Thuận 20 ngày tới

Thời tiết Ninh Thuận

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:54

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.28 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Ninh Thuận