Dự báo thời tiết Thị xã Thái Hoà - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  6.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.7%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Thái Hoà - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Thái Hoà - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Thái Hoà

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Thái Hoà