Dự báo thời tiết Huyện Yên Thành - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.8%
 • Lượng mưa
  4.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T3 07/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  0.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T4 08/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  3.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.4%
 • Lượng mưa
  0.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thành - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thành - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thành

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:53

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thành