Dự báo thời tiết Huyện Con Cuông - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:53
T4 08/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T6 10/02
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.7%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:55
T7 11/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Con Cuông - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Con Cuông - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Con Cuông

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:53

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Con Cuông