Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

25°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
6.94 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Hưng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:07

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.35 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Hưng