Dự báo thời tiết Huyện Tân Thạnh - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  10.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T2 02/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  23.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T4 04/10
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  9.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Thạnh - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Thạnh - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Thạnh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Thạnh