Dự báo thời tiết Xã Tả Thàng - Huyện Mường Khương 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  16.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  4.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  32.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tả Thàng - Huyện Mường Khương 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Tả Thàng - Huyện Mường Khương 3 ngày tới

Thời tiết Xã Tả Thàng

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

9.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tả Thàng