Dự báo thời tiết Xã Nấm Lư - Huyện Mường Khương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  16.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  3.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  32.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  5.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nấm Lư - Huyện Mường Khương 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Nấm Lư - Huyện Mường Khương 5 ngày tới

Thời tiết Xã Nấm Lư

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nấm Lư