Dự báo thời tiết Xã Bản Vược - Huyện Bát Xát 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  4.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  32.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bản Vược - Huyện Bát Xát 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Bản Vược - Huyện Bát Xát 3 ngày tới

Thời tiết Xã Bản Vược

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

6.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bản Vược