Dự báo thời tiết Xã Nậm Đét - Huyện Bắc Hà 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  17.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  7.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  11.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  2.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nậm Đét - Huyện Bắc Hà 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Nậm Đét - Huyện Bắc Hà 5 ngày tới

Thời tiết Xã Nậm Đét

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

8.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nậm Đét