Dự báo thời tiết Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  4.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  31.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  2.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.1%
 • Lượng mưa
  6.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà 5 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Bắc Hà

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

6.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Bắc Hà