Dự báo thời tiết Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:45
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.6%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T7 11/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.9%
 • Lượng mưa
  0.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:47
CN 12/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.4%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hữu Lũng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:45

Thấp/Cao

18°

/

21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.56

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hữu Lũng