Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:02 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:02 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Plông - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kon Plông - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Kon Plông

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:59

Thấp/Cao

19°

/

37°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Plông