Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Thuận

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:09

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.89 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Thuận