Dự báo thời tiết Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
7.86 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
7.7 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Giồng Riềng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:16

Thấp/Cao

28°

/

29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giồng Riềng