Dự báo thời tiết Huyện An Biên - Kiên Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Biên - Kiên Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Biên - Kiên Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện An Biên

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

58%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.25 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Biên