Dự báo thời tiết Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ninh Hòa

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:54

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ninh Hòa