Dự báo thời tiết Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:04 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:04 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:04 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:04 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Thời tiết Quận Tân Phú

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Tân Phú