Dự báo thời tiết Quận 10 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 10 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Lượng mưa Quận 10 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Thời tiết Quận 10

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 10