Thời tiết Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

71%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

73%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.91 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.08 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hóc Môn

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hóc Môn