Dự báo thời tiết Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.9%
 • Lượng mưa
  1.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  3.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân 5 ngày tới

Thời tiết Phường Thượng Đình

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Thượng Đình