Dự báo thời tiết Phường Quảng An - Quận Tây Hồ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.6%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.3%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  1.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.2%
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Quảng An - Quận Tây Hồ 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Quảng An - Quận Tây Hồ 5 ngày tới

Thời tiết Phường Quảng An

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Quảng An