Dự báo thời tiết Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Quận Nam Từ Liêm

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

9.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Nam Từ Liêm