Dự báo thời tiết Xã Tiền Phong - Huyện Thường Tín 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  0.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa rất nặng
34°

mưa rất nặng

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  54.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  48.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tiền Phong - Huyện Thường Tín 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Tiền Phong - Huyện Thường Tín 5 ngày tới

Thời tiết Xã Tiền Phong

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

6.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tiền Phong