Dự báo thời tiết Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Lượng mưa
  1.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.2%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  4.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.3%
 • Lượng mưa
  5.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  9.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Xã Vân Hà

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vân Hà