Dự báo thời tiết Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/10°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng 30 ngày tới


Lượng mưa Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng 30 ngày tới

Thời tiết Xã Tân Lập

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Lập