Dự báo thời tiết Xã Tân Tiến - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.6%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa rất nặng
34°

mưa rất nặng

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  53.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  47.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Tiến - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Tiến - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Thời tiết Xã Tân Tiến

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Tiến