Thời tiết Xã Lam Điền - Huyện Chương Mỹ theo giờ

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

62%

T7 02/03
Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

69%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lam Điền - Huyện Chương Mỹ trong 12h tới

Thời tiết Xã Lam Điền

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

16°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

UV

1.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lam Điền