Dự báo thời tiết Xã Hữu Văn - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  1.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.3%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.9%
 • Lượng mưa
  4.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.4%
 • Lượng mưa
  5.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  9.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hữu Văn - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Hữu Văn - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Thời tiết Xã Hữu Văn

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hữu Văn