Dự báo thời tiết Xã Du Già - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa rất nặng
33°

mưa rất nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.4%
 • Lượng mưa
  46.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  4.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  3.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Du Già - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Du Già - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Thời tiết Xã Du Già

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Du Già