Dự báo thời tiết Xã Trung Thịnh - Huyện Xín Mần 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  8.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.9°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.6%
 • Lượng mưa
  4.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.7°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.6°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.2°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  1.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.4°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/19.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.9%
 • Lượng mưa
  2.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.3°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/19.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trung Thịnh - Huyện Xín Mần 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Trung Thịnh - Huyện Xín Mần 5 ngày tới

Thời tiết Xã Trung Thịnh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

3.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Trung Thịnh