Dự báo thời tiết Xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

20°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

100%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

13°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

8°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình 20 ngày tới

Thời tiết Xã Xuân Giang

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Giang