Thời tiết Xã Bản Rịa - Huyện Quang Bình theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

CN 19/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.366 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.022 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.037 km

UV

9.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.837 km

UV

10.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.511 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.072 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.424 km

UV

4.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.262 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

98%

T2 20/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.996 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.925 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.081 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bản Rịa - Huyện Quang Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Bản Rịa

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bản Rịa