Thời tiết Xã Vần Chải - Huyện Đồng Văn theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

9.953 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.409 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.597 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8.714 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

T2 26/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8.637 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8.141 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

8.171 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

9.183 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

9.564 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

97%

T3 27/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

8.565 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

8.027 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.809 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

7.464 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

7.323 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.218 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.149 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

6.906 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

6.532 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vần Chải - Huyện Đồng Văn trong 12h tới

Thời tiết Xã Vần Chải

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

17°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vần Chải