Thời tiết Xã Lũng Táo - Huyện Đồng Văn theo giờ

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.197 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.326 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

9.984 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

9.452 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8.889 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8.864 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8.377 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.038 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

7.696 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

7.857 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

8.495 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

9.163 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

9.234 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

9.656 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8.574 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

7.856 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

T3 27/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

7.898 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.943 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Táo - Huyện Đồng Văn trong 12h tới

Thời tiết Xã Lũng Táo

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

17°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lũng Táo