Dự báo thời tiết Xã Tân Lập - Huyện Bắc Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.3%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.2%
 • Lượng mưa
  5.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.4%
 • Lượng mưa
  3.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/18.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.8%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/19.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.8%
 • Lượng mưa
  1.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.9°/18.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Lập - Huyện Bắc Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Lập - Huyện Bắc Quang 5 ngày tới

Thời tiết Xã Tân Lập

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Lập