Dự báo thời tiết Xã Đường Hồng - Huyện Bắc Mê 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  6.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  3.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.1%
 • Lượng mưa
  2.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đường Hồng - Huyện Bắc Mê 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đường Hồng - Huyện Bắc Mê 5 ngày tới

Thời tiết Xã Đường Hồng

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đường Hồng