Dự báo thời tiết Huyện Tam Nông - Đồng Tháp 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Nông - Đồng Tháp 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tam Nông - Đồng Tháp 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Nông

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Nông