Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:03 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phú - Đồng Nai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phú - Đồng Nai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Phú

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:03

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.53 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Phú