Dự báo thời tiết Huyện Long Thành - Đồng Nai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Thành - Đồng Nai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Thành - Đồng Nai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Thành

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.67 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Thành