Dự báo thời tiết Huyện Long Thành - Đồng Nai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Thành - Đồng Nai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Thành - Đồng Nai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Thành

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

40°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.1 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Thành